Tweede kamer: vergunninghouders huisvesten in gebouwen van derden

Gepubliceerd op: 17-05-2016


      
      

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil woningcorporaties toestaan om gebouwen van derden te gebruiken voor verhuur aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning.
Dat bleek donderdagmiddag 21 april 2016 tijdens een debat met minister Blok. De maatregel is onderdeel van het bestuursakkoord over de opvang en huisvesting van vergunninghouders.

 

Verhuren
Hiervoor is een wijziging van de Woningwet nodig. Het is de bedoeling dat de maatregel na vijf jaar weer vervalt. Tot die tijd mogen woningcorporaties gebouwen van bijvoorbeeld gemeenten huren om geschikt te maken voor bewoning, mits minstens 50 procent van de woningen aan vergunninghouders wordt verhuurd. Woningcorporaties mogen op dit moment al de toewijzing en verhuur regelen voor derden bij de huisvesting van toegelaten vluchtelingen. Ze mogen per woning maximaal 10.000 euro investeren.

Markttoets
Wel moet de gemeente vooraf een kleine markttoets doen om te kijken of er geen marktpartijen zijn die het gebouw in beheer willen nemen. SP en CDA dienden tijdens het debat een motie in om af te zien van die markttoets, omdat die het proces volgens hen onnodig vertraagt. Volgens de minister is een markttoets nodig om zoveel mogelijk te voorkomen dat woningcorporaties onnodig investeren in gebouwen die ze slechts tijdelijk huren.

Kamerleden vroegen zich ook af hoe streng de overheid zal zijn wat betreft de voorwaarde dat minstens 50 procent aan vergunninghouders wordt verhuurd, ook nadat het gebouw al een tijdje in gebruik is. Volgens de minister zal dat afhangen van de taakstelling in de betreffende gemeente. Is daar al aan voldaan, dan mag een groter deel worden toegewezen aan andere huurders. Anders volgt mogelijk een aanwijzing van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Verdringing
De Tweede Kamer hoopt met de maatregel de doorstroming uit asielzoekerscentra te bevorderen, zonder dat dat ten koste gaat van andere woningzoekenden. Kamerleden uitten tijdens het debat opnieuw hun zorgen over verdringing op de woningmarkt. CDA diende een voorstel in om zoveel mogelijk te voorkomen dat vergunninghouders voorrang krijgen op andere woningzoekenden die al jaren op een woning wachten. Dat wordt besproken tijdens het debat over de afschaffing van de voorrangsregeling.

Woningcorporaties zien de huisvesting van toegelaten vluchtelingen als hun kerntaak.

 

Bron: Aedes