SHAERE 2016: De best presterende corporatie bekend gemaakt

Gepubliceerd op: 13-05-2016


      
      

Op 12 mei presenteerde Aedes tijdens in Utrecht de resultaten en voortgang  van SHAERE 2016, de jaarlijkse monitor van energieprestatiegegevens van sociale huurwoningen. De data van energielabels en Energie-Indexen van zo’n 200 corporaties zijn hiervoor opgevraagd en in één landelijke database opgenomen

De bijeenkomst geeft een beeld van de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen rond energie en duurzaamheid in de corporatiesector.
Twee vragen stonden centraal:

  • Halen corporaties het doel van gemiddeld energielabel B eind 2020?
  • Welke corporatie presteerde het beste?

De resultaten en de voortgang van de energieprestaties in de corporatiesector zijn tijdens de bijeenkomst bekend gemaakt. Bijvoorbeeld rond zonneboilers en zonnepanelen, isolatie, energieopwekkers en zeer energiezuinige woningen. Deelnemende woningcorporaties hebben op 12 mei ook hun eigen SHAERE rapportage ontvangen. De best presterende corporaties hebben tijdens de bijeenkomst een prijs uitgereikt gekregen.

De best presterende corporatie: Woningstichting Hellendoorn

Door de overgang van energielabel naar Energie-Index is monitoring een complexe materie geworden. Hoe voeg je oude energielabels met bijbehorende cijfers samen met nieuwe Energie-Indexen? Dit is opgelost door uit te gaan van de corresponderende woningwaardering. Het oude energielabel B en de nieuwe Energie-Index van 1,21 tot en met 1,40 leveren 28 punten op bij een appartement en 32 bij een eengezinswoning.

De top drie van de bijna 200 deelnemers:

1. Woningstichting Hellendoorn
2. Oost Flevoland Woondiensten
3. Woningbouwvereniging Land van Altena

Gemiddeld scoort deze top drie zo’n 25 woningwaarderingspunten. Het landelijk gemiddelde ligt op 19 punten.

Energiezuinige woningen

Tevens ging de aandacht uit naar zeer energiezuinige woningen. Bijna energieneutraal of al helemaal. Het aandeel woningen in het totale bezit met een oud energielabel A++ of een nieuwe Energie-Index van 0,61 of lager en dus beter. Het landelijke gemiddelde is slechts 0,2%. De koplopers zelf  zijn al beduidend verder:

1. Wonion met 3,3%
2. Woningstichting Bergh met 3,2%
3. Woonstede met 3,0

Bron: AEDES