Training voor beleidsmedewerker en MT-leden

De tweedaagse training “Corporaties & Energieprestatie” wordt verzorgd als open inschrijvingstraining voor medewerkers van woningcorporaties die te maken hebben met de implementatie van energieprestatie en duurzaamheid in het beleid en in de werkprocessen.

Het centrale thema van de training is: “Hoe krijgt energie een plaats in het strategisch voorraadbeleid”? De training heeft als doel dat men energieprestatie succesvol in het strategisch voorraad beleid kan opnemen. Het is een actieve training waarbij kennis en inzicht mede aan de hand van praktijkvoorbeelden worden aangeboden en de eigen werksituatie kan worden ingebracht. De training is bedoeld voor beleidsmedewerkers en managers van woningcorporaties.

Aan het eind van de training is elke deelnemer in staat om de energieprestatie een succesvolle plaats te geven in het beleid van de eigen organisatie.

De deelnemer

  • Verwerft basisinzicht in achtergronden en kader van het energievraagstuk.
  • Verwerft basiskennis van wet- en regelgeving en energieprestatie.
  • Kan deze kennis en inzichten vertalen naar de eigen corporatie praktijk.
  • Kan procesmatig en inhoudelijk de energieprestatie een structurele plek geven in beleid en uitvoering.
  • Kan omgaan met belemmeringen en kansen die energieprestatie biedt.
  • Verkrijgt inzicht in methoden om de energieprestatie in het SVB in te bedden.
  • Na afloop van de training ontvangt iedere cursist een deelnamecertificaat.


Kenmerken van de training:
Duur: 2 dagen
Kosten: prijs op aanvraag
Dit is incl.: lunch, koffie, thee, frisdrank
Aantal deelnemers: 12

MEER INFORMATIE