EPN-U adviseur (nieuwbouw)

Opleiding Energie Prestatie Nieuwbouw Utiliteit – Energielabel Nieuwbouw

Inleiding

Delto Opleidingen organiseert een 7-daagse opleiding EPN ter voorbereiding op het Cito examen EPN-utiliteit. EPN staat voor Energie Prestatie Nieuwbouw. Tijdens onze praktijkgerichte opleiding wordt ingegaan de wettelijke eisen, het opnameprotocol en het invoeren van de EPN in software.
De EPN opleiding is een prachtige verbreding van uw diensten als EPA adviseur. Met deze opleiding bent u in staat om naast de energielabels voor de bestaande bouw ook energielabels voor nieuwbouw te maken! Bent u projectontwikkelaar of aannemer en maakt u EPC berekeningen? Dan biedt deze opleiding u een unieke kans om u te onderscheiden in de markt!

Kansen in de markt

Sinds 1 juli 2014 is het energielabel bij de verhuur en verkoop van utiliteitsgebouwen verplicht gesteld. Ook moeten eigenaren van publieke gebouwen bestaande labels zichtbaar in het pand gaan ophangen. Deze nieuwe methode levert daarnaast ook een beter label dan de methode die gebaseerd is voor de bestaande bouw. Op basis van de EPC (energieprestatie coëfficiënt) kan een voorspelling gemaakt worden van het te behalen energielabel.

Werkzaamheden van de EPN adviseur

De EPN adviseur controleert in hoofdzaak of het gerealiseerde pand voldoet aan wat in de EPC berekening beschreven staat. Denk daarbij aan de oppervlakten, de isolatiekwaliteiten en de toegepaste installaties. Bij afwijkingen zal de EPN adviseur een herberekening van de EPC maken. Het eindresultaat van die herberekening bepaalt het uiteindelijke energielabel. De EPN adviseur stelt het EPN label op aan de hand van:

    • De EPC-berekening;
    • Bestek en tekeningen;
    • Bewijs dat verzameld is tijdens het bouwproces;
    • Controle in de woning;

De NEN 7120

De NEN 7120 wordt al sinds 2012 gebruikt voor EPC berekeningen. Omdat het nieuwbouwlabel een verlengstuk is van deze EPC-berekening wordt ook het nieuwbouwlabel volgens de NEN 7120 methodiek opgesteld. De klasse van het nieuwbouwlabel wordt bepaald op basis van de EPC. Dit is dus een groot verschil met de huidige rekenmethodiek voor energielabels. Hierbij wordt gerekend met de EI (energie index). EPC berekeningen die volgens de oude NEN 5128 zijn opgenomen worden eerst herberekend volgens de NEN 7120, voordat het EPN label opgesteld wordt.

Inhoud van de opleiding

De 7-daagse EPN opleiding van Delto bv geeft u alle benodigde kennis om het energielabel nieuwbouw zelfstandig op te stellen. Het is een gedegen voorbereiding op het Cito-examen EPN utiliteit. De opleiding bestaat uit een theoretisch- en een praktijkgedeelte en is modulair opgebouwd. 

Module 1: EPN Energie Prestatie Nieuwbouw – EPA detailmethode Utiliteitsbouw

In deze 3 daagse module worden de volgende onderwerpen behandeld:
Wetgeving, flankerend beleid, certificatie-eis, diploma-verplichting, denkwijze EPA, introductie in werkwijze EPA. Tevens komt aan de orde: het werken met energielabels,  standaardgedrag, de energie-index, BEG, REG, BRL 9500 en hun relatie met ISSO 75.1. en NEN 7120 en de overige normen.
De BRL 9500-6, ISSO 75.1 de aanvliegrouteprotocollen en  het opnameprotocol energielabel detailmethode utiliteitsbouw.  Wat moet op welke wijze gecontroleerd worden? Het verzamelen van bewijsmateriaal en de regels daartoe, de toegestane afwijkingen, de vindbaarheid in het boek en verdere zaken die behoren bij de ‘het opnameprotocol detailmethode nieuwbouw’.

Deze module is niet noodzakelijk indien u reeds een Cito diploma EPA-U in het bezit heeft.

MODULE 2: Normblad NEN 7120

Om het CITO examen EPN-U adviseur te kunnen behalen dient u te beschikken over kennis van de NEN 7120. Tevens dient u een EPG-U berekening (volgens NEN 7120) te kunnen maken en wijzigen. Dit alles wordt behandeld op deze dag.

Deze module is niet noodzakelijk indien u kennis heeft van de NEN 7120 en reeds EPG-U berekeningen heeft gemaakt.

MODULE 3: Normblad NEN 1068, NEN 8088 en NVN 7125

Om het CITO examen EPN-U adviseur te kunnen behalen dient u te beschikken over kennis van de NEN 1068, NEN 8088 en NVN 7125. Op deze dag komt dit uitgebreid aan de orde.

Deze module is niet noodzakelijk indien u die reeds actuele kennis heeft van de NEN 1068, NEN 8088 en NVN 7125 en tevens diverse ventilatieberekeningen en berekeningen van de warmteweerstanden van constructies heeft gemaakt.

MODULE 4: Praktijktraining NEN 7120

Aan de hand van een casus worden EPG-berekeningen gewijzigd en gemaakt. Tevens wordt deze dag uitleg gegeven over de software waarmee het CITO-examen wordt gemaakt.

MODULE 5: Praktijktraining NEN 1068, Nen 8088 en NVN 7125

Aan de hand van een casus worden ventilatieberekeningen en berekeningen van de warmteweerstand van constructies uitgevoerd.

Duur van de opleiding en data

De opleiding EPN-U Adviseur is een 7 daagse training.

De opleiding is bewust niet compleet aaneengesloten. De tijd ertussen is bedoeld voor de thuiscases en om de stof te kunnen laten bezinken.

We plannen de data bewust een tijd vóór het CITO examen zodat er tijd is om tussentijds praktijkervaring op te doen.

Wanneer er twee of meer kandidaten van uw organisatie willen deelnemen, dan kan hier een maatwerk incompany voorstel voor worden gemaakt, afgestemd op de benodigde modules per deelnemer/groep.

Aanmelding en meer informatie

Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia de Wit (0522-245706) of u mailt naar opleidingen@delto.nl.