EPN-W adviseur (Nieuwbouw)

Opleiding Energie Prestatie Nieuwbouw woningbouw – Energielabel Nieuwbouw

Inleiding

Delto Opleidingen organiseert een 3 daagse opleiding EPN ter voorbereiding op het Cito examen EPN-woningbouw. EPN staat voor Energie Prestatie Nieuwbouw. Tijdens onze praktijkgerichte opleiding wordt ingegaan de wettelijke eisen, het opnameprotocol en het invoeren van de EPN in software.
De EPN opleiding is een prachtige verbreding van uw diensten als EPA adviseur. Met deze opleiding bent u in staat om naast de energielabels voor de bestaande bouw ook energielabels voor nieuwbouwwoningen te maken! Bent u projectontwikkelaar of aannemer en maakt u EPC berekeningen? Dan biedt deze opleiding u een unieke kans om u te onderscheiden in de markt!

Kansen in de markt

Het energielabel nieuwbouw is de enige manier om woningen tot een A+ en A++ en A+++ en A++++ label te brengen. Voor verhuurders is het belangrijk om een zo hoog mogelijke score in het energielabel te hebben, om de maximale WWS punten (woningwaarderingspunten) te behalen. Het verschil tussen een woning met een A en een A++ label is al 8 punten! Op basis van de EPC (energieprestatie coëfficiënt) kan een voorspelling gemaakt worden van het te behalen energielabel. Een EPC van 0,4 tot 0,6 kan al een A++ label halen. Het maximale energielabel binnen de rekenmethodiek van de bestaande bouw is slechts een label A. Voor verhuurders loont het zeker om hun investering in de huur terug te verdienen.

Werkzaamheden van de EPN adviseur

De EPN adviseur controleert in hoofdzaak of de gerealiseerde woning voldoet aan wat in de EPC berekening beschreven staat. Denk daarbij aan de oppervlakten, de isolatiekwaliteiten en de toegepaste installaties. Bij afwijkingen zal de EPN adviseur een herberekening van de EPC maken. Het eindresultaat van die herberekening bepaalt het uiteindelijke energielabel. De EPN adviseur stelt het EPN label op aan de hand van:

  • De EPC-berekening;
  • Bestek en tekeningen;
  • Bewijs dat verzameld is tijdens het bouwproces;
  • Controle in de woning;

De NEN 7120

De NEN 7120 wordt sinds 2012 al gebruikt voor EPC berekeningen. Omdat het nieuwbouwlabel een verlengstuk is van deze EPC-berekening wordt ook het nieuwbouwlabel volgens de NEN 7120 methodiek opgesteld. De klasse van het nieuwbouwlabel wordt bepaald op basis van de EPC. Dit is dus een groot verschil met de huidige rekenmethodiek voor energielabels. Hierbij wordt gerekend met de EI (energie index). EPC berekeningen die volgens de oude NEN 5128 zijn opgenomen worden eerst herberekend volgens de NEN 7120, voordat het EPN label opgesteld wordt.

Inhoud van de opleiding

De 3 daagse EPN-W (nieuwbouw) opleiding van Delto Opleidingen geeft u alle benodigde kennis om het energielabel nieuwbouw zelfstandig op te stellen. Het is een gedegen voorbereiding op het Cito-examen EPN-woningbouw. De opleiding bestaat uit een theoretisch- en een praktijkgedeelte. Hieronder leest u welke onderwerpen behandeld worden.

Theoriegedeelte EPN-W:

 • De invloed van het EPN-label op het bouwproces;
 • De ins en outs van de NEN 7120;
 • BRL 9500 delen 05 (opleveringstabel woningen);
 • Borging van de kwaliteit energielabel nieuwbouw;
 • Bouwkundige materialen met gecontroleerde kwaliteitsverklaringen;
 • De invloed van installaties en mechanische ventilatie in de woning;
 • Energiebesparende technieken (micro wkk, warmtepomp, PV-cellen etc.);
 • Zonwering, koudeopwekking, ventilatie en infiltratie;
 • Bewijsmateriaal verzamelen tijdens bouwproces en dossiervorming.

Praktijkgedeelte EPN-W:

 • Opnameprotocol voor het verzamelen van gegevens;
 • Gebruik van opnameformulier en checklist;
 • Controleren van een EPC berekening volgens de NEN 7120;
 • Praktijkcasus energielabel nieuwbouw opstellen;
 • Invoeren van de EPN berekening in software;
 • Gebruik van referentiewoningen binnen de 6 woningtypes;
 • Schematisering van de woning in aangrenzende ruimtes, geventileerde ruimtes, verwarmde zones etc.;
 • Controle van bouwkundige en installatietechnische aspecten.

Aanmelding en meer informatie

Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia de Wit of u mailt naar opleidingen@delto.nl.