Maatwerkadvies geven

De Maatwerkmodule van EPAview is geattesteerd volgens de nieuwste rekenregels van ISSO. U kunt gebruikmaken van de uitgebreide bibliotheekfunctie, verbruikscijfers meenemen in het advies en daarmee een betere voorspelling doen wat de bewoner nu werkelijk gaat besparen. U kunt een gedegen rapport genereren en meerdere varianten overzichtelijk naast elkaar zetten.

Direct inzicht
Overzichten onder maatwerk geven u direct inzicht in de te nemen verbetermaatregelen, zowel installatie- als bouwtechnisch. EPAview beschikt over een maatregelinstrument dat u helpt bij het ontwikkelen van gedetailleerde haalbaarheidsanalyses en kostenindicaties. U bent in staat om zelf een maatregel te bepalen aan de hand van isolatiewaarden of technische gegevens. De vooraf bepaalde maatregelen kunt u voorzien van uw eigen prijzen.
Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze uitgebreide bibliotheekfuntie. Hierin slaat u de meest gebruikte materialen en installaties makkelijk op. Het resultaat is een op maat gecalculeerde rapportage, waarin de effecten van de voorgenomen maatregel inzichtelijk zijn. U kunt ook meerdere maatregelen naast elkaar vergelijken. In het overzicht ziet u in één oogopslag de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie.


Maatregelen

Maatregelen
Door de goed doordachte technologie is het met EPAview mogelijk om op een zeer inzichtelijke wijze, over meerdere woningen tegelijkertijd maatwerkadviezen te maken.
Aangezien de software voldoet aan de wet en regelgeving zijn de maatwerkrapportages te gebruiken ter ondersteuning van subsidie-aanvragen.


PakkettenPakketten

Het is mogelijk binnen één maatwerkwerkadvies verschillende maatwerkpakketten met diverse maatregelen samen te stellen. Hierdoor kunt u in uw maatwerkrapportage duidelijk de investeringskosten en resultaten tussen verschillende pakketten weer te geven.


ResultatenResultaten

De berekeningsresultaten worden op een inzichtelijke manier weergegeven met gebruik van tabellen en grafieken. Ook is het mogelijk om door middel van een exporteerfunctie overzichten te genereren in Excel, waarbij de resultaten van de aangemaakte pakketten op woningniveau worden weergegeven.

 

Module MaatwerkPro : Maatwerk voor de specialist

Wilt u een stap verder gaan dan enkel te werken met een rangebepaling op de isolatiewaardes op constructieniveau? Dan is de Module MaatwerkPro de uitkomst voor u.

MaatwerkPro bevat een uitgebreid filtersysteem. U kunt op constructieniveau selecteren op geveldelen, omschrijvingen, isolatiewaardes en nog veel meer.
Dit geeft u de mogelijkheid om gedetailleerde berekeningen te maken die een nauwkeurig beeld geven van de nieuwe situatie.

Eenvoudig rekent u verschillende maatwerkpakketten op detailniveau door met waarden die door u zelf gekozen zijn. U ziet direct welk effect de maatwerkpakketten op de Energie-Indexen hebben.
In Excel genereert u snel uw eigen rapportages.

De 5 grootste voordelen 

  1. De Module MaatwerkPro is er voor het maken van gedetailleerde maatwerkberekeningen in de woningvoorraad.
  2. U genereert makkelijk zelf overzichten inzake te nemen verbetermaatregelen en gedetailleerde haalbaarheidsanalyses en kostenindicaties.
  3. U kunt voor meerdere woningen tegelijkertijd maatwerkadviezen maken!
  4. Aangezien de software voldoet aan de wet- en regelgeving zijn de maatwerkrapportages te gebruiken ter ondersteuning van bijvoorbeeld subsidieaanvragen.
  5. De berekeningsresultaten worden op woning- of complexniveau gepresenteerd  op een inzichtelijke manier met gebruik van tabellen en grafieken.

Maatwerkpro: Calculeren op detailniveau: maatwerk zonder aannames!

t