Wat kunt u met EPAview

EPAview is een online managementtool voor het beheren en muteren van energielabels. Maar dat is nog niet alles! Met EPAview legt u ook dé basis voor strategisch voorraadbeheer en effectieve meerjaren-onderhoudsplanningen en –begrotingen!

EPAview biedt vele functies ter ondersteuning en optimalisering van uw energiebeleid. Door smartfuncties op de gegevensinvoer en geïntegreerde kwaliteitscontroles in het programma is alle informatie die u ontvangt zeer betrouwbaar.

Wat kunt u allemaal met EPAview

Modulaire opbouw

EPAview bevat standaard diverse modules, zoals een mutatiemodule en een beleidsmodule. Middels de beleidsmodule kan de verzamelde informatie worden gebruikt om een gedegen beleid te ontwikkelen. Dankzij de mutatiemodule kunt u online snel en eenvoudig mutaties doorvoeren in de status van uw woningvoorraad. Deze worden direct vertaald in de consequenties voor energie, indexen en CO2. EPAview biedt u continu nieuwe inzichten en genereert objectieve verbeteradviezen.

EPAview is modulair uit te breiden met diverse modules:

Voor de utiliteitsbouw is EPAview module Utiliteit ontwikkeld.

Speciaal voor de zelfstandige adviseurs en kleinere bedrijven heeft Delto een afgeslankte versie van EPAview op de markt gebracht: EPAview Lite.


a