Woningbouwcorporaties

EPAview is gebaseerd op jarenlange ervaring gekoppeld aan uitgebreide praktijkervaring binnen de woningmarkt. EPAview is specifiek ontwikkeld voor woningcorporaties en is daarmee een professioneel softwarepakket dat door woningcorporaties zeer efficiënt en gebruiksvriendelijk in te zetten is bij de uitvoering van energieprestatie-adviezen.

Met EPAview kunnen woningcorporaties op basis van energie- en CO2 doelstellingen en financiële randvoorwaarden volledig geautomatiseerd beleidsmaatregelen doorrekenen. Hierbij is het mogelijk de totale woningvoorraad op meer dan 200(!) energetische en bouwkundige scenario’s door te rekenen en te optimaliseren. EPAview is geschikt voor iedere corporatie waar grondige renovatie aan de orde is, waarbij het niet alleen gaat om planmatig onderhoud, maar om een daadwerkelijke verbeterslag.

EPAview rekent naast het energieverbruik ook de gevolgen door van beleidsmaatregelen voor strategisch voorraadbeheer. Renovatietrajecten en duurzaam renoveren kunnen op hun haalbaarheid worden getoetst. Daarnaast ondersteunt EPAview het woningwaarderingsstelsel.
Voor woningcorporaties speelt duurzaamheid een  belangrijke rol  binnen het strategische voorraadbeheer. EPAview biedt door middel van duidelijke visualisaties en rapportages de kans om beleid optimaal in te richten.

G