Onze relaties aan het woord

De kracht van Delto is naar mijn idee de onbetuttelde omgeving waarin het draait. Voorheen was elke handeling voor ons een lijdensweg door de beperkingen die ons opgelegd werden door jullie voorganger. Inmiddels kunnen we naar hartenlust combineren, exporteren en analyseren waardoor keuzes zelfs tot op beleidsniveau te beargumenteren zijn, terwijl het toch een werkbaar geheel blijft. Delto is via de browser ook flexibel bereikbaar waardoor je niet gebonden bent aan trage ICT systemen maar je zelfs thuis in een snellere omgeving erg goed uit de voeten kan en het bijna leuk wordt om met energielabels en indexen bezig te zijn.

EPAview binnen Domijn:
Domijn gebruikt sinds begin 2010 EPAview. Zonder schroom kunnen we zeggen dat we destijds de juiste keuze hebben gemaakt. EPAview geeft ons een goed inzicht in ons bezit om deze energetisch te verbeteren. Ook geeft het ons een handvat om de doelstelling welke Domijn zichzelf heeft opgelegd te behalen.

Gebruik en inzicht van EPAview

EPAview is gebruikersvriendelijk. Ik merk dit vooral aan mijn collega’s die voor het eerst in aanraking komen met EPAview. Het gemak om woningen, labels en andere info te vinden gaat een ieder gemakkelijk af. Mutaties verwerken gaat op een logische wijze.
De beleidsmedewerkers kunnen op een eenvoudige manier inzicht krijgen in de voorraad zodat zij ook op een eenvoudige en gevarieerde manier beleidsstrategieën kunnen aanmaken.

Snelheid EPAview

Ik ervaar EPAview als betrouwbaar en redelijk snel. Een groot voordeel vind ik dat alle data en programma web-based is.
Bij vragen word je snel en correct behandeld en word er gekeken of wijzigingen in de software gemaakt kunnen worden.

Met EPAview kan ik betrouwbaar en snel een overzicht van de CO2 waarden laten zien aan onze directie. Hier kunnen is ook grafisch de CO2 reductie binnen het woningbezit van Domijn monitoren.

Delto heeft een zeer gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld die voorziet in de latente en manifeste behoefte. Een SAAS applicatie die buiten de deur veilig op afstand wordt gehost. Deze visie past prima in de lijn van het outsourcen van ict-diensten. Daarbij een zeer scherp geprijsd pakket, die de komende jaren helpt de natuurlijke momenten van onderhoud af te stemmen op de door EPAview te draaien energie scenarios. Een lage drempel om het pakket te installeren (alle rekenkernen in één keer in het systeem ge-upload zonder problemen!) in combinatie met het enthousiasme van het Delto team zijn een goede stap geweest richting “het antwoord aan de samenleving”.

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) maakt al bijna twee jaar gebruik van EPAview. OFW is een van de woningcorporaties die voorop loopt in het realiseren van energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Dat kan OFW aantonen door gebruik te maken van analyses van EPAview, en enkele malen per jaar een “snapshot” te maken van de energielabels, de gas/elektraverbruiken en op deze wijze te monitoren hoe het het gemiddelde energieverbruik verlaagd wordt. De rapportage en grafieken uit EPAview wordt gebruikt voor het OFW duurzaamheidsverslag. Daarnaast wordt EPAview gebruikt voor het plannen van energiebesparingsprojecten op complexniveau. Daarmee kunnen budgetten bepaald worden en de impact van energiebesparingsmaatregelen op de Energie-index en de verwachte energiebesparing voor de huurders. Dit gaat zeer snel en intuitief. Bovendien biedt EPAview nu de mogelijkheid zelf wijzigingen door te voeren door onze afdeling Projecten.
Al met al is EPAview een onmisbare tool geworden voor OFW.

EPAview wordt ondertussen organisatiebreed ingezet bij Wooncompagnie. Opzichters halen er hun inspectielijsten uit, woonconsulenten downloaden de energielabels, benodigd bij het verkopen van woningen. Op de afdeling Vastgoed wordt EPAview gebruikt om het resultaat van energetische maatregelen inzichtelijk te maken, voordat deze worden uitgevoerd. Tevens heeft Wooncompagnie met haar huurders afgesproken dat de huurverhoging bij energetische maatregelen bepaald wordt aan de hand van de energiebesparing uit EPAview, omdat deze op een eenduidige wijze wordt berekend.
De applicatie is makkelijk te gebruiken en de interface ziet er professioneel uit. De routing zit logisch in elkaar, al is de functionaliteit om in één keer alle woningen aan de selectie toe te voegen niet erg nuttig met een woningvoorraad van dertienduizend woningen.
Waar ik het liefste een verbetering zou zien is in het maatwerkadvies. Het zou prettig zijn als de verschillende onderdelen uit het rapport apart veranderd zouden kunnen worden. Het zou dan mogelijk zijn om alleen een kopgevel na te isoleren, of alleen het glas van de bovenverdieping te vervangen.

N