Onze relaties aan het woord

We zijn als Woonfriesland al vanaf de beginperiode van de partij en hebben de ontwikkeling vanuit de overheid en bij Delto dus van dichtbij mee mogen maken.
Wij zijn tot op heden erg tevreden over de ontwikkelingen. Delto speelt goed in op de ontwikkelingen in de markt en op de veranderende wetgeving. Met name de flexibiliteit bij de mensen, maar ook in het systeem vinden wij een positief gegeven. Daarnaast zijn wij tevreden over de mogelijkheden van het systeem en de gebruiksvriendelijkheid.
Het pakket stelt ons goed in staat om beleid te maken en om via EPAview een doorkijk te krijgen naar de toekomst. Ook op het gebied van maatwerk vinden wij het pakket toereikend.

De kracht van Delto is naar mijn idee de onbetuttelde omgeving waarin het draait. Voorheen was elke handeling voor ons een lijdensweg door de beperkingen die ons opgelegd werden door jullie voorganger. Inmiddels kunnen we naar hartenlust combineren, exporteren en analyseren waardoor keuzes zelfs tot op beleidsniveau te beargumenteren zijn, terwijl het toch een werkbaar geheel blijft. Delto is via de browser ook flexibel bereikbaar waardoor je niet gebonden bent aan trage ICT systemen maar je zelfs thuis in een snellere omgeving erg goed uit de voeten kan en het bijna leuk wordt om met energielabels en indexen bezig te zijn.

Onze ervaringen met Delto’s EPAview zijn zeer positief. Wij hebben als adviserend aannemer een programma nodig dat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen raadplegen omtrent de energetische verbeteringen op woningniveau. EPAview stelt ons in de gelegenheid om binnen 5 werkdagen een onderbouwd en gefundeerd advies bij een opdrachtgever te hebben liggen. Dit advies bestaat in ons geval uit 3 scenario’s van 3 verschillende labelsprongen. De mogelijkheden die EPAview ons biedt, sluit perfect aan op onze wensen. Daarom ben ik blij dat onze directie voor EPAview heeft gekozen. De ontwikkelingen die EPAview ondergaat, worden door ons als bijzonder positief ervaren. Hierbij kan gedacht worden aan de koppelingen van energielabels en google maps /earth. Dit gebruiken we inmiddels in onze maatwerkadviezen welke wij grootschalig uitbrengen in de richting van onze opdrachtgevers. In presentaties die wij houden bij opdrachtgevers (corporaties / stichtingen), hebben we er bewust voor gekozen om de werkwijze van EPAview te behandelen. Wij willen namelijk niet de schijn wekken dat wij zelfstandig de energetische ingrepen kunnen berekenen, maar delen dan graag mee dat wij gebruikmaken van het softwareprogramma EPAview. Een aantal van onze opdrachtgevers maakt (nog) geen gebruik van EPAview. Bij het zien van de mogelijkheden wordt de interesse direct gewekt. Zelf heb ik de cursus tot EPA-W adviseur mogen volgen en hier gebruik mogen maken van VABI. Hier komen de verschillen tussen EPAview en VABI goed tot uiting, in een positieve zin voor EPAview. Ik hoop u hiermee een beeld te hebben geschept van onze bevindingen en ervaringen met uw programma.

Mijn ervaring is dat het een makkelijk toegankelijk programma is waarbij je snel een selectie uit je woningbezit kan maken.
Middels een grafische afbeelding is in hoofdlijnen meteen zichtbaar wat de huidige situatie van de selectie is.
Daarbij is een breed scala van maatregelen toepasbaar op maatregelniveau, op ambitieniveau en op maatwerkniveau.
Dit alles is weer goed en snel inzichtelijk gemaakt in grafieken.
Gedetailleerde informatie kan via Excel lijstwerk.
Wij gebruiken EPAview om projectonderhoud te “spiegelen” aan het energielabel. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie, en de situatie na een standaard onderhoudspakket.
Ook gaan we met EPAview berekenen of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn die een gelijkwaardige verbetering voor het energielabel met zich meebrengen.
Hierbij kijken we naar kostenbesparing, betere toepasbaarheid (bouwkundig of installatietechnisch).
We gebruiken EPAview eveneens om informatie te verstekken aan onze beleidsafdeling betreffende de haalbaarheid van labelverbetering tegen acceptabele kosten.
Op basis hiervan worden woningen ingedeeld in strategische categorieën.

Delto BV heeft met EPAview een mooie tool en om de EPA-formulieren te benaderen. De woningen opzoeken kan op een overzichtelijke manier en de gegevens zijn makkelijk te bekijken en te printen. De site benaderen gaat prima en het inloggen en zoeken gaat lekker snel.

N