Delto bv "Samen innoveren"

Delto bv is uw partner voor de ontwikkeling van energiegerelateerde software, het verzorgen van opleidingen en het leveren van maatwerk voor innovatieve softwareproducten en aanvullende diensten. Delto bv is betrouwbaar, innovatief en verbindend. Door onze ruime ervaring en expertise leveren wij producten en diensten die afgestemd zijn op de specifieke wensen en behoeften van onze relaties.

Energieportaal voor woningcorporaties

Energieportaal voor woningcorporaties

Delto bv en Batavia Groep hebben de krachten gebundeld en samen een veelbelovend product op de markt gebracht: het Energieportaal.
In dit portaal komt het beste van twee werelden bijeen. Het professionele softwarepakket EPAview, voor het samenstellen van energiebesparende maatregelpakketten én de frontoffice-oplossing Batavia Archipel. Het Energieportaal biedt dubbel voordeel voor uw huurders. Zij kunnen zelf een actieve rol spelen in het verlagen van hun maandelijkse woonlasten en het verhogen van hun wooncomfort.
lees meer

EPAview, Energielabel software
EPAview, ondersteuning bij uw energielabelbeheer

Delto bv heeft met haar specifieke bouwfysische en technologische kennis EPAview ontwikkeld. EPAview is software die als een online dienst (via internet) wordt aangeboden. Inmiddels is deze dienst voor de corporatiebranche, makelaardij, bouwtechnische bureaus etc. een onmisbare schakel in strategisch beheer en managementondersteuning.
lees meer

Delto opleidingen, uw kennispartner omtrent energielabelbeheer
Delto Opleidingen, uw kennispartner omtrent energielabelbeheer

Onze opleidingen hebben een hoog praktijkgehalte. De vertaalslag van theorie naar praktijk wordt door alle cursisten als zeer prettig ervaren. Dit uit zich dan ook in onze tevreden opdrachtgevers, alsmede de hoge slagingspercentages voor de staatsexamens van CITO.

Alle opleidingen worden zowel via “open inschrijvingen” als “in company” aangeboden’
lees meer